Infomace pro podnikatele

Přehled důležitých informací, na které by jsme Vás rádi upozornily, v rámci platné legislativy či připravovaných změn

Užitečné informace
14. 2. 2017 14:41
I v roce 2017 nadále platí, že odměna z dohod o provedení práce nepřesahující měsíčně 10.000 Kč (není-li podepsáno prohlášení k dani, tak podléhá zdanění 15 % srážkovou daní) a nepodléhá odvodům pojistného.
14. 2. 2017 14:40
K 1. 1. 2017 nedošlo k žádné podstatné změně (pouze noviny budou přeřazeny ze sazby 15% na 10%).
14. 2. 2017 14:38
U zdanění OSVČ nedošlo pro rok 2017 zatím k žádným změnám – nadále lze např. uplatnit výdaje procentem z příjmů podle pravidel roku 2016, tzn. např. z neřemeslné živnosti ve výši 60% příjmů, maximálně v částce 1,2 mil. Kč. Maximální částka výdajů uplatněných procentem z příjmů by mohla být během roku 2017 snížena na polovinu (např. pro výdaje uplatňované ve výši 60% příjmů na 600.000 Kč), ale toto snížení (pokud by bylo schváleno) by se povinně uplatnilo až od roku 2018. V případě uplatnění výdajů procentem z příjmů nelze uplatnit slevu na manžela/manželku ani daňové zvýhodnění na dítě.
14. 2. 2017 14:38
solidární zvýšení daně – hranice pro toto 7% navýšení daňové povinnosti v roce 2017 činí 1.355.136 Kč (za rok 2016 se jednalo o částku 1.296.288 Kč).
14. 2. 2017 14:25
Počínaje rokem 2017 se zvýšila částka příspěvku hrazeného fyzickou osobou do 3. důchodového pilíře (na penzijní připojištění se státním příspěvkem, resp. na doplňkové penzijní spoření) odčitatelné od základu daně – maximálně lze odečíst platby (snížené měsíčně o 1.000 Kč) ve výši až 24.000 Kč. Od ledna 2017 tak je, při měsíční platbě do 3. důchodového pilíře 3.000 Kč, snížen základ daně roku 2017 o 24.000 Kč (roční platba 36.000 Kč snížená o 12 x 1.000 Kč). Od roku 2017 se také zvyšuje maximální částka odpočtu od základu daně u pojistného na soukromé životní pojištění. Nyní je možné odečíst až 24.000 Kč (za rok 2016 maximum činilo 12.000 Kč).
14. 2. 2017 14:23
Při výpočtu zálohy na daň za prvé měsíce roku 2017 (ke zvýšení by mělo dojít až při výpočtu zálohy za duben) se uplatní stejné měsíční částky daňového zvýhodnění na děti, jako se uplatňovaly od května 2016, tj.: 1.117 Kč na prvé dítě 1.417 Kč na druhé dítě 1.717 na třetí a další dítě. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 na 11.000 Kč znamená, že nárok na měsíční daňový bonus počínaje bonusem za leden 2017 zakládá dosažení měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 5.500 Kč. Nárok na roční daňový bonus za rok 2017 zakládá dosažení úhrnu příjmů (ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku či z nájmu) 66.000 Kč (za rok 2016 se jednalo o částku 59.400 Kč).
14. 2. 2017 14:21
5 až 12 hod. = 72 až 86 Kč ( 86 Kč odpovídá „optimální“ stravenka 109 Kč ) 12 až 18 hod. = 109 až 132 Kč více než 18 hod = 171 až 205 Kč
14. 2. 2017 14:20
Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla od 1. 1. 2017 zvýšena na 3,90 Kč/km (v roce 2016 činila 3,80 Kč/km). Ceny pohonných hmot : 2016 2017 benzin 95 oktanů : 29,70 Kč/l 29,50 Kč/l motorová nafta : 29,50 Kč/l 28,60 Kč/l
14. 2. 2017 14:18
Limit daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele v roce 2016 činil 58,10 Kč (70 % x 83 Kč) a v roce 2017 už činí 60,20 Kč (70 % x 86 Kč).
#
28. 11. 2016 10:00
Výňatek z Vyjádření ministra financí Ing. Andreje Babiše : …tuto změnu navrhuji právě kvůli e-shopům. Intenzivně jsem jednal s ředitelem Asociace pro elektronickou komerci a moji kolegové i s majiteli e-shopů a uznali jsme se, že pro e-shopy není EET nutná a finanční správa je dokáže efektivně zkontrolovat jiným způsobem…
#
25. 11. 2016 10:00
Komora daňových poradců ČR vyzývá ministerstvo financí, aby případné změny v systému elektronické evidence tržeb byly dělány až po zralé úvaze a na základě analýzy fungování EET, která proběhne až po určitém čase od jejího spuštění

Kontaktujte nás

Buďte s Námi v kontaktu, máme přehled a známe řešení