53. bytová jednotka 3+kk Praha-Suchdol

Dražba Realizována

Bytová jednotka č. 1249/7 , (dále jako „Jednotka“) v budově č.p. 1249, bytový dům(dále jako „Budova“) postavené napozemku parc.č. 1322/15, -Spoluvlastnický podíl o velikosti 356/10000 na společných částech budovy č.p. 1249 a na pozemcích parc. č. 131Cena obvyklá

4 200 000,00 Kč

Nejnižší podání

3 850 000,00 Kč

Minimální příhoz

50 000,00 Kč

Místo Prohlídky

Suchdolské nám. 1249, 165 00 Praha 6

Termín Prohlídky

9. 7. 2014 10:00

Termín Prohlídky

30. 7. 2014 10:00

Místo dražby

Sídlo dražebníka na adrese Pod Krejcárkem 975, Praha 3, PSČ 130 00, vchod C,D, 5.patro

Termín dražby

13. 8. 2014 17:30

Dokumenty ke stažení

Aktuálně nejsou dostupné žádné dokumenty

Kontaktujte nás

Buďte s Námi v kontaktu, máme přehled a známe řešení