55. rodinný dům Kladno-Švermov

Dražba Realizována

a) Parcela St. 418, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2, jejíž součástí je stavba: Švermov, číslo popisné 1078, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. St. 418,

b)Parcela č. 72/2, zahrada o výměře 474 m2 (zemědělský půdní fond),

c)Parcela č. 75/79, zahrada o výměře 201 m2 (zemědělský půdní fond).

Výše uvedené nemovité věci, uvedené pod body a) až c) se nachází v obci Kladno, jsou zapsány na LV č. 1246, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro obec Kladno, pro katastrální území Hnidousy. Popis: Rodinný dům je samostatnou částí dvojdomku, nachází se v Kladně, část obce Švermov, v ulici Věry Pechové čp. 1078, PSČ 273 09. Dům se nachází na mírně svažitém pozemku. Dům je vzdálen cca 7 minut chůze od autobusové zastávky místní HD „Havlíčkovo náměstí“. Současně je část Kladno - Švermov vzdálena cca 3 km od centra Kladna a cca 6 km od dálnice R7. Do Prahy je to cca 20 minut jízdy osobním automobilem. Zástavba v okolí je tvořena podobnými rodinnými domy na menších pozemcích. Podle místního šetření a z dotazů u sousedky z druhé části dvojdomku byl tento dům postaven kolem roku 1960. Oceňovaný rodinný dům je dvojpodlažní tj. má přízemí a patro z části podkrovního typu. Dle mě předaných podkladů, prohlídky na místě a konzultace s obyvateli sousedních domů byl tento dům postaven kolem roku 1960, na základě prohlídky z vnějšku je průměrně udržovaný. Dům má starší dřevěná okna, střecha je v dobrém stavu, ze strany z ulice jsou střešní krytinou tašky, ze strany opačné je část střechy plechová. Přístup k domu je po asfaltové komunikaci, střecha je sedlová. Prohlídkou na místě samém a dle sdělení sousedů jsou v ulici všechny inženýrské sítě: veřejný vodovod, veřejná kanalizace, elektřina i plyn. Vytápění domu předpokládáme ústředním topením. Dispozice místností v domě není známa, protože majitelka přes písemnou výzvu prohlídku neumožnila. Příslušenství: Příslušenstvím předmětu dražby je garáž bez č.p. a č.e., umístěna vzadu za domem. Jedná se o zděnou garáž, která není zapsána v katastru nemovitostí, její rozměry byly odhadnuty na místě. Garáž má vjezdová vrata a luxferové okno směrem k domu. Předpoklad doby výstavby stejně jako dům v roce 1960. Odhad rozměrů garáže je v metrech D x Š x V = 5,30 x 3,20 x 2,80. Dalším příslušenstvím předmětu dražby je oplocení s kovovými vjezdovými vraty a kovovou brankou, veškeré dřeviny umístěné na pozemcích a studna, o jejímž stavu a rozměrech není dražebníkovi nic bližšího známo z důvodu neumožnění prohlídky předmětu dražby majitelkou.Cena obvyklá

2 800 000,00 Kč

Nejnižší podání

1 850 000,00 Kč

Minimální příhoz

50 000,00 Kč

Místo Prohlídky

Věry Pechové 1078, 273 09 Kladno-Švermov

Termín Prohlídky

28. 1. 2015 10:00

Termín Prohlídky

4. 2. 2015 10:00

Místo dražby

sídlo dražebníka na adrese Pod Krejcárkem 975. 130 00 Praha 3, vchod C,D 5.patro.

Termín dražby

18. 2. 2015 17:00

Dokumenty ke stažení

Aktuálně nejsou dostupné žádné dokumenty

Dražební jistota je ve výši 20.000,- Kč

Kontaktujte nás

Buďte s Námi v kontaktu, máme přehled a známe řešení