27. Prodej pohledávek úpadce TREND, v.i.f.

Dražba Realizována

Prodej souboru pohledávek proti dlužníkům úpadce, tak jak jsou zapsány v soupisu konkurzní podstaty. Bližší info viz. oznámení o konání opakované dražby.

žádné obrázky


Cena obvyklá

472 000 000,00 Kč

Nejnižší podání

10 000 000,00 Kč

Minimální příhoz

100 000,00 Kč

Místo Prohlídky

Termín Prohlídky

Termín Prohlídky


Místo dražby

Praha 10, Vinohrady, Dykova 53/10, PSČ 101 00, sídlo dražebníka

Termín dražby

30. 10. 2007 15:00

Dokumenty ke staženíoznameni_07-...
109,39 KB
PDF

Na základě písemného návrhu navrhovatele (vlastníka, § 22, odst. 3 zák. 26/2000Sb.) bylo od dražby upuštěno.

Kontaktujte nás

Buďte s Námi v kontaktu, máme přehled a známe řešení